kancelaria prawno-patentowa Wrocław
język polskiPolski english languageEnglish

Zakres usług

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc w zakresie uzyskiwania, zachowywania oraz dochodzenia praw odnoszących się do przedmiotów własności przemysłowej.

 1. Rejestrujemy:
  • znaki towarowe
  • nazwy handlowe
  • wzory przemysłowe
  • wynalazki i wzory użytkowe
  w Polsce i za granicą.
 2. Przeprowadzamy badania:
  • zdolności patentowej
  • zdolności rejestrowej
 3. Zgłaszamy i prowadzimy postępowania przed Europejskim Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante w sprawach dotyczących:
  • wspólnotowego znaku towarowego
  • wspólnotowego wzoru przemysłowego
 4. Prowadzimy postępowanie i dochodzimy roszczeń w sprawach o naruszenie praw wyłącznych, autorskich i nieuczciwej konkurencji
 5. Reprezentujemy naszych Klientów przed Urzędem Patentowym RP i sądami powszechnymi
 6. Wyceniamy wartości niematerialne i prawne
 7. Opracowujemy projekty umów, w tym licencyjne, know-how i inne
 8. Opracowujemy opinie oraz doradzamy w sprawach własności przemysłowej

Kancelaria Prawno-Patentowa

Alicja Iżykowska, rzecznik patentowy

ul. Słowiańska 29/6
50-234 Wrocław, PL

tel. +48 71 32 10 728
fax. +48 71 32 10 728
kom. +48 60 36 43 396

e-mail: kancelaria@izykowska.pl
www: izykowska.pl